Schimbare TVA de 9 % la pâine, 1 septembrie 2013

INFORMARE

TVA de 9 % la pâine, începând de la 1 septembrie 2013

În Monitorul Oficial nr. 490 din 2 august 2013 a fost publicată Ordonanța de Guvern nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Prin această ordonanță, Guvernul implementează cota redusă de TVA de 9% în domeniul comerțului cu pâine, pe tot lanțul de producție și distribuție, atât pentru pâine, cât și pentru materia primă principală, respectiv grâul și făina.

Începând cu 1 septembrie, cota TVA de 9% se va aplica pentru următoarele bunuri și produse:
1. „toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle,batoane, covrigi, mini-baghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;
2. făina albă de grâu, făina semi-albă de grâu, făina neagră de grâu şi făina de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;
3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00, şi secară care se încadrează la codul NC 1002 99 00, prevăzute în anexa I la Regulementul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura Tarifară şi Statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012”

Ce influenta va avea aceasta modificare legislativa asupra utilizatorilor SmartCash?

Având în vedere modificarea taxei pe valoarea adaugată doar pentru o parte dintre produse, îndeosebi cele incluse în categoria CAEN 1071 și 1061 pentru magazine, procedura de aplicare a acestei reglementări pentru utilizatorii SmartCash Shop implică mai multe etape. Acestea sunt:

  • Identificarea în nomenclatorul propriu de articole  a acelora vizate de modificarea legislativă;
  • Gruparea acestora într-un departament separat, definit provizoriu sau în cadrul unei categorii de produse distincte spre a fi usor de identificat.
  • Actualizarea de către un agent de service autorizat a cotelor de TVA definite în casa dvs. de marcat sau în imprimanta fiscală în cazul sistemelor POS (prin adăugarea cotei B=9% fară a fi utilizată deocamdată);
  • Dupa închiderea magazinului și efectuarea raportului Z în data de 31 august, aplicarea prin intermediul unui utilitar special a modificării generale a cotei de TVA de la 24% la 9% pentru toate articolele vizate;

Trebuie reținut că din punct de vedere contabil, modificarea cotei de TVA prin reducerea de la 24% la 9%, implică o reevaluare de stoc, constând în reducerea cu diferență a prețului de vânzare pentru toate articolele vizate. Acest fapt afecteaza valoarea de gestiune a magazinului exprimată la preț de vânzare (în situația utilizării metodei TVA-ului neexigibil). Prin urmare este necesară generarea unui document contabil cumulativ care să sumarizeze valoarea de gestiune a TVA-ului redus.