Regulament campanie aparate frigorifice ARCTIC

Conditii de participare pentru cumparatori

 1. DENUMIREA ACTIUNII: “FII ECO! Alege Arctic!”
 2. ORGANIZATORI:

Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec, persoană juridică, fără scop patrimonial, cu sediul în Bucureşti, adresa postala Bd. Ficusului nr. 40, sector 1, RO 013975, înregistrată la Judecătoria sectorului 2 cu nr. 187/PJ/2007, în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr. 88/2007, cod unic de înregistrare CIF 22318081, tel. 021-232.7182 si fax 021-232.7181, legal reprezentată prin dl. Liviu Popeneciu, preşedinte – denumită în continuare „RoRec” sau „Asociaţia”,

SC ARCTIC SA, societate comerciala cu sediul in Gaesti-Dambovita, str 13 Decembrie, inmatriculata sub nr. J- 15/253/1991 la Oficiul Registrului Comertului, avand codul unic RO 933930 si contul bancar RO64BRDE160SV01407591600 deschis la BRD sucursala Gaesti, legal reprezentata prin Monica Iavorschi, Director General- in calitate de Producator

si

S.C. ELTOP S.R.L. cu sediul in Targu-Jiu, Str. Victoriei, Bl. 42, Ap. 1-3, Jud Gorj, inmatriculata sub nr. J18/846/1992 la Oficiul Registrului Comertului, avand codul unic RO2159798, legal reprezentata prin Carstea Grigore, Director General- in calitate de Retailer.

 1. SCOPUL ACTIUNII:

Intrucat organizatorilor le revin obligatii si responsabilitati pentru constientizarea consumatorilor privind deseurilor de echipamente electrice si electronice precum si preluarea acestora de la magazine in sistem unu la unu ( 1:1 ) partile vor contribui la organizarea, desfasurarea si finantarea actiunilor pentru public din cadrul programului “Time To Go” ( abreviat TTG ), pentru informarea si educarea consumatorilor, pentru promovarea progresului tehnic si stimularea colectarii DEEE din gospodarii particulare.

Programul “Time To Go” se adreseaza consumatorilor si are doua directii de actiune:

 1. Informarea publicului si implicarea lui in problematica actuala a preocuparilor pentru reducerea eliminarilor de deseuri in natura, cu deosebire privind efectele nocive ale vechii atitudini la debarasarea de deseurile electrice, context in care progresele industriei in reproiectarea produselor si solutiile inovative ce le fac mai usor reciclabile, sunt teme centrale.

 1. Interactiunea activa cu publicul consumator, pentru a-l antrena in miscarea de inlocuire a vechilor aparate electrice din gospodaria sa, adesea mari consumatoare de energie, cu cele moderne, confortabile in exploatare si eficiente energetic, oferindu-i totodata solutii practice pentru degajarea celor vechi, ceea ce va stimula si colectarea deseurilor electrice din gospodariile particulare

 1. PERIOADA DE DESFASURARE

Cu incepere de la 18.10.2010 si pana la 31.12.2010.

 1. ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara la nivel national, in toate magazinele din Romania care comercializeaza produse electrocasnice marca ARCTIC furnizate prin societatea ARCTIC SA.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Programul este adresat tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data de 18.10.2010.

 1. MECANISMUL PROGRAMULUI

Pentru a participa la actiune, cumparatorul trebuie sa predea un echipament vechi mare* complet (nedezmembrat) fie la unul din centrele de colectare, fie la unul din magazinele participante la actiune, fie transportatorului care-i livreaza produsul nou la domiciliu, situatii in care el primeste la momentul cumpararii beneficiul valoric oferit in actiune. Beneficiul se acorda astfel:

 • 150 ron pentru achizitionarea unui nou aparat frigorific marca Arctic de clasa energetica A si A+

Beneficiul se acorda direct pe factura si se aplica la valoarea de raft a produsului.Tichetul este retinut la magazin odata cu plata facturii.

La predarea echipamentului vechi se retine partea inferioara a tichetului, cu confirmarea primirii deseului in ambele campuri dedicate pe Tichet predarii DEEE. Cumparatorul trebuie sa anunte vanzatorul inainte de intocmirea facturii ca are un Tichet, pentru a-i fi dedus beneficiul valoric.

(*) Prin echipament vechi mare se intelege: frigidere cu 1 usa, frigidere cu 2 usi, combine frigorifice, congelatoare, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, masini spalat rufe,masini de spalat vase, cuptoare electrice, masini de gatit (purtatoare de taxe de timbru verde), indiferent de marca.

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa intruneasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 5 a prezentelor Conditii;
 2. Sa predea un echipament vechi in oricare din situatiile mentionate la punctul 6.
 3. Sa achizitioneze in perioada actiunii un echipament din lista produselor eligibile, contra predarii unui DEEE.

 1. RESPONSABILITATE

Organizatorii actiunii nu îşi asumă răspunderea pentru:

 • Tichete nefolosite pana la data de 31.12.2010 (ultima zi din actiune).
 • Tichetele distruse sau completate incorect sau incomplet.

Dovada de predare a echipamentului vechi il reprezinta tichetul, care trebuie sa fie corect completat, semnat si stampilat de cei care fac preluarea produsului uzat, conform situatiilor mentionate la punctul 7.

Predarea echipamentelor vechi de catre participanti unor persoane neautorizate exonereaza Organizatorii de orice raspundere si/sau obligatie fata de participantii respectivi.

Organizatorii nu vor fi responsabili de pierderea tichetului, de instrainarea lui si de prezentarea unor copii, deteriorate sau falsificate si nici nu vor fi obligati sa acorde bonificatia pe baza unor astfel de tichete ori voucehre, care nu intrunesc toate conditiile prevazute in aceste Conditii de participare pentru a fi validate.

 1. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea actiunii, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

 1. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 1. CLAUZE FINALE

Prezentele Conditii de participare pentru cumparatorii din actiunea TTG “ FII ECO! Alege Arctic!” vor fi disponibile in magazinele participante la actiune.

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea la promotia FII ECO! Alege Arctic!: participantii sunt de acord cu prevederile prezentelor Conditii de participare. Participantii trebuie  sa-si declare datele personale, pentru a utiliza tichetul si pentru a beneficia de reducere.

Inscrierea la promotie reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Asociatia RoRec inregistrata ca operator de date cu caracter personal in scopul de marketing, reclama , publicitate si statistica, precum si buna desfasurare a  promoţiei FII ECO! Alege Arctic!:

Participantilor la campania promotionala FII ECO! Alege Arctic! le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.Pentru exercitarea acestor drepturi, participantul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Asociatia Romana pentru Reciclare-RoRec, Bdul Ficusului nr 40, sect 1, Bucuresti,RO – 013975, in atentia departamentului PR si Comunicare. De asemenea, participantului ii este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

Pentru informatii suplimentare legate de campanie va rugam sa sunati la numarul de telefon 0253.218.666.